logo wersja-podstawowa granat 1

 

 IEiAK CEBAM

 

 MIP logo-1 

 

IASFM

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, konkurs Harmonia,
Okres realizacji: 2015-2018 (36 miesięcy)
Nr projektu: nr 2014/14/M/HS3/00842
Kierownik projektu: dr Izabella Main
Partnerzy zagraniczni: NOVA - Norwegian Social Research, Peace Research Institute Oslo
Wykonawcy: dr Izabela Czerniejewska, dr Elżbieta M. Goździak, dr Marek Pawlak

 

Szczegóły
Projekt dotyczy najważniejszych aspektów społecznych i kulturowych w kontekście polskiej migracji do Norwegii: wzrastającej feminizacji migracji, roli Polek na norweskim rynku pracy, związku między ścieżkami migracyjnymi, edukacją i rynkami pracy, spójności społecznej oraz wpływu migracji kobiet na dzieci, rodziny i gospodarstwa domowe w Polsce. Zbadany zostanie wpływ doświadczeń zawodowych i edukacyjnych Polek, ich partnerów/mężów i dzieci na trajektorie migracyjne rodzin. Choć kobiety stanowią ok. 26% polskich migrantów w Oslo, większość dotychczasowych badań koncentrowała się na mężczyznach
pracujących fizycznie w Norwegii. Pomimo pojawienia się nowych ujęć badawczych  dotyczących migracji, brakuje badań etnograficznych/antropologicznych na temat podejmowania decyzji migracyjnych o rodzaju migracji (czasowa, na stałe, cyrkularna czy powrotna). Projekt zatytułowany ”Mobilne życia, niemobilne sfery?” stawia pytania o istnienie niemobilnych (trwałych) sfer w życiu migrantek.


Blog projektu:
https://mobilelivesblog.wordpress.com/news/