logo wersja-podstawowa granat 1

 

 IEiAK CEBAM

 

 MIP logo-1 

 

IASFM

Profesor Krystyna Iglicka

WYKŁAD: Migracje poakcesyjne Polaków: wyzwania dla demografii i gospodarki

 

9 stycznia 2012, poniedziałek, godz. 11.00
INSTYTUT SOCJOLOGII, Poznań, ul.Szamarzewskiego 89/91 budynek C, sala 112


Krystyna Iglicka: profesor nauk ekonomicznych. Wykładowca Uczelni Łazarskiego, kierownik Katedry Metod Ilościowych w Ekonomii, dyrektor Centrum ds. Migracji i Demografii. Ekspert rządu polskiego ds. polityki migracyjnej. Ekspert Komisji Europejskiej ds. Mobilności pracowników z nowych państw członkowskich po 2004 roku. Przewodnicząca Zespołu ds. Imigracji oraz Migracji Powrotnych i Imigracji przy Rzeczniku Praw Obywatelskich V i VI kadencji. Członek Komitetu ds. Migracji i Polonii przy Polskiej Akademii Nauk.Autorka przeszło 70 prac naukowych o tematyce demograficznej i migracjach opublikowanych przez prestiżowych wy-dawców Polski, Wielkiej Brytanii i USA.