logo wersja-podstawowa granat 1

 

 IEiAK CEBAM

 

 MIP logo-1 

 

IASFM

Tytuł projektu: Migracje a zdrowie w ujęciu antropologicznym. Strategie, praktyki i przekonania zdrowotne Polek w Barcelonie, Berlinie i Londynie

 

Okres realizacji: od 2008-dziś

Zespół wykonawczy: dr Izabella Main

Źródło finansowania: środki własne; projekt został dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki (2011)

Opis: Miejsce i czas badań: badania terenowe w Londynie (2008), Barcelonie (2010-2011) i Berlinie (2011-2012). Badania wśród kobiet o zróżnicowanej sytuacji zawodowej, rodzinnej, migracyjnej, w różnym wieku i o różnym wykształceniu.
Metody zbierania materiału: wywiady pogłębione i ankietowe, obserwacja uczestnicząca, kwerenda biblioteczna i internetowa.
Zagadnienia badawcze: wpływ migracji na praktyki i przekonania zdrowotne; strategie stosowane przez Polki korzystające z różnych systemów opieki zdrowia; czynniki mające wpływ na zmiany dotyczące zdrowia, ciała i choroby; zdrowie reprodukcyjne; styl życia; ścieżki migracyjne kobiet.