logo wersja-podstawowa granat 1

 

 IEiAK CEBAM

 

 MIP logo-1 

 

IASFM

      jest ośrodkiem badawczym działającym od 2009 roku. Powołano je, aby zintegrować poczynania badawcze wypełniające lukę w wiedzy na temat imigracji i emigracji, w szczególności dotyczących Polski zachodniej. W interdyscyplinarnym Centrum prym wiodą antropolodzy społeczni i kulturowi, co rzutuje na charakter badań, często jakościowych, oddolnych i zaangażowanych.

     CeBaM UAM prowadzi działania naukowe, praktyczne i edukacyjne. Dotychczas zrealizowaliśmy trzy duże projekty badawcze dotyczące cudzoziemskich mieszkańców Poznania – studentów, pracowników, przedsiębiorców, uczniów, edukatorów itd. – których rezultaty znaleźć można w książkach Od gości do sąsiadów (2010), Migracje a heterogeniczność kulturowa (2012) oraz Nie dość użyteczni (2015). Również poza CeBaM, np. w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej, realizujemy badania dotyczące migracji. Zajmujemy się tolerancją i nieprzychylnymi postawami wobec różnorodności kulturowej, integracją imigrantów, zwłaszcza na rynku pracy, a także polską emigracją w poszerzonej Unii Europejskiej. Upowszechniamy wyniki naszych badań poza środowiskami naukowymi przekładając je na konkretne rekomendacje, które we współpracy z urzędami, jednostkami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi mają szansę znaleźć praktyczne zastosowanie. Znamiennym przykładem jest działający przy CeBaM, uruchomiony w roku 2013 Migrant Info Point – jedyny punkt informacyjno-doradczy dla imigrantów w Poznaniu oferujący, obok wsparcia w sprawach prawnych i codziennych również bezpłatne kursy języka polskiego, doradztwo zawodowe i szkolenia z zakresu zakładania działalności gospodarczej. Lokalnemu społeczeństwu proponujemy wykłady i warsztaty, podczas których dzielimy się ogólną wiedzą i wynikami naszych badań. W ten sposób staramy się budować otwartość na nowych mieszkańców miasta.

      W CeBaM UAM współpracujemy z międzynarodowymi autorytetami w dziedzinie migracji oraz instytucjami mającymi wieloletnie doświadczenia w realizacji polityk integracyjnych (m.in. z Instytutem Badań Migracji Międzynarodowych na Uniwersytecie Georgetown w Waszyngtonie, Uniwersytetem Europejskim Viadrina czy Urzędem Miasta Monachium).

 

Ulotka Cebam