logo wersja-podstawowa granat 1

 

 IEiAK CEBAM

 

 MIP logo-1 

 

IASFM

Iza Main 2017

 

 

 

 

 Cultural anthropologist and historian
Assistant professor at the Department of Ethnology and Cultural Anthropology at the Adam Mickiewicz University, Poznan
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Research interests:


♦ migration and the health of Poles in selected European countries
♦ migrants in Poland and Poznan
♦ refugees: research ethics and methodologies


Additional information: 


♦ awarded the Adam Mickiewicz University Vice-Chancellor’s Individual Prize (third grade) for individual achievements (2005)
♦ recipient of grants from: the Central European University (1996-2002), Woodrow Wilson International Center for Scholars (1998) and Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig (2002)
♦ university teaching on migration (Migrants in Poznan; The immigration map of Poznan II; Migration and health; The English language in migration studies)


Participation in selected projects:

 

Safe House
♦ Funding: Stefan Batory Foundation, EEA Grants, Polish Children and Youth Foundation
♦ leader: Association for Legal Intervention
♦ project dates: 2015-2016
♦ function: researcher

 

Mobile Lives, Immobile Realms? Female Mobility between Poland and Norway
♦ funding: National Science Centre
♦ partners: NOVA, PRIO
♦ project dates: 2015-2018
♦ function: principal investigator


AMIGA. Active MIGrAnts on the labour market – a German-Polish cooperation
♦ funding: Polish and German European Social Fund
♦ partner: the Department of Labor and Economic Development in the City of Munich
♦ project dates: 2013-2015
♦ function: streetworkers’ coordinator


Polish female migrants in Berlin. A perspective of medical anthropology
(Polskie migrantki w Berlinie z perspektywy antropologii zdrowia)
♦ funding: Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung
♦ partner: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB)
♦ project dates: 2011-2012
♦ function: project leader


Foreigners in Poland: The heterogeneity of large urban centres – A case study of Poznan
(Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania)
♦ funding: Polish Ministry of Science and Higher Education
♦ project dates: 2009-2012
♦ function: participant


Images of Others in History, Media, and Everyday Life: Poles and Germans
(Obraz obcych w historii, mediach i życiu codziennym. Polacy i Niemcy)
♦ funding: The Foundation for Polish-German Cooperation (Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej)
♦ project dates: 2008
♦ function: participant


Selected publications:


♦Main, I. 2015. Motivations for mobility and settlement of Polish female migrants in Barcelona and Berlin, Social Identities http://dx.doi.org/10.1080/13504630.2015.1110358 (accepted)


♦Main, I. 2015. Giving Birth in Berlin: Reproductive Experiences of Polish Migrant Women. In Rethinking Ethnography in Central Europe, edited by H.Cervinkova, M.Buchowski, Z.Uherek. London: Palgrave.


♦Main, I. ed. (with N.Bloch, K.Sydow) 2015. Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy [Not Useful Enough. The Struggle of Immigrants in the Local Labour Market], Poznań, Centrum Badań Migracyjnych UAM.


♦Main, I. (with K. Sydow). 2015. Migranci edukacyjni. Źródło dochodu czy pełnoprawni mieszkańcy miasta?[Educational migrants. Source of income or full-fledged residents of the city ?] In Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy [Not useful enough. The struggles of migrants on the local labor market], edited by N.Bloch, I.Main, K.,Sydow. Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 101-126.


♦Main, I. (with I. Czerniejewska). 2015. Statystyczny obraz zjawiska imigracji do Poznania [Statistical picture of immigration to Poznań] In Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy [Not useful enough. The struggles of migrants on the local labor market], edited by N.Bloch, I.Main, K.,Sydow. Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 153-173.


♦Medical travels of Polish female migrants in Europe, “Sociologický časopis/Czech Sociological Review” t. 50, 2014, nr 6, s. 897-918; http://dx.doi.org/10.13060/00380288.2014.50.6.147 


♦High mobility of Polish women: The ethnographic inquiry of Barcelona, “International Migration” t. 52, 2014, nr 1, Special issue: Polish migration after the fall of the iron curtain, s. 130-145; doi:10.1111/imig.12101


♦ „Co zostanie z naszej Polski” – strategie migracyjne i praktyki tożsamościowe Polek na przykładzie Barcelony i Berlina [What will be left of Poland – Polish migratory strategies and identity practices in Barcelona and Berlin], [in:] M. Lesińska, M. Okólski (eds.), Współczesne polskie migracje: strategie – skutki społeczne – reakcja państwa [Contemporary Polish migrations – strategies – social consequences – state’s reactions], Warszawa: Wydawnictwa UW, 2013, pp. 195-217.


♦ Zmiany praktyk kulinarnych wśród polskich emigrantek w Barcelonie i Berlinie [Changes of culinary practices among Polish migrant women in Barcelona and Berlin], [in:] D. Praszałowicz, M. Łużniak-Piecha, J. Kulpińska (eds.), Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych. Euroemigranci.pl. Publikacja pokonferencyjna [New migrations from Poland - psychological, sociological and cultural perspectives], [Kraków-Londyn]: PAU-PUNO, 2013.


♦ [z N. Bloch, I. Czerniejewska], Zjawisko imigracji do Poznania w świetle źródeł zastanych [Official statistics of migration to Poznań], in:] M. Buchowski, J. Schmidt (eds.), Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu [Migration and cultural heterogeneity. Anthropological research of Poznań case], Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012, pp. 53-78.


♦Uchodźcy: Teoria i praktyka [Refugees: Theory and practice], (co-editor with I. Czerniejewska), Poznań: Stowarzyszenie Jeden Świat 2008, http://www.jedenswiat.org.pl/index.php?publikacje


♦ Uchodźcy w nauce polskiej – stan badań i literatury, metodologia i etyka badań [Refugees in Polish academic research: A review of existing research, literature, methodologies and research ethics], [in:] I. Czerniejewska, I. Main (eds), Uchodźcy: Teoria i praktyka [Refugees: Theory and practice]. Poznań: Stowarzyszenie Jeden Świat 2008, pp. 21-33.


♦ [with M. Chrobot, E. Okuniewską, R. Sudoł], Opracowanie literatury dotyczącej uchodźców w Polsce [Review of Literature on Refugees in Poland] [in:] I. Czerniejewska, I. Main (eds), Uchodźcy: Teoria i praktyka [Refugees: Theory and practice], Poznań: Stowarzyszenie Jeden Świat 2008, pp. 50-83.