logo wersja-podstawowa granat 1

 

 IEiAK CEBAM

 

 MIP logo-1 

 

IASFM

Aktualności

Centrum Badań Migracyjnych UAM zaprasza na spotkanie i dyskusję poświęconą książce pt. „The Right of an Alien to be Protected against Arbitrary Expulsion in International Law”, autorstwa dr Julii Wojnowskiej-Radzińskiej z Katedry Prawa Konstytucyjnego UAM

Termin: 15 kwietnia 2015 r. (środa), godz. 18.00
Miejsce: CeBaM, Collegium Chemicum UAM, ul. Grunwaldzka 6, II piętro, pokój 253.

Termin: 18 marca 2015 r. (środa), godz. 18.00
Miejsce: CeBaM, Collegium Chemicum UAM, ul. Grunwaldzka 6, II piętro, pokój 253.
 
Deportacja ośmiu tysięcy Romów z Francji w 2010 roku spotkała się z ostrą krytyką Unii Europejskiej, wywołując gorącą debatę na temat wykluczenia największej etnicznej mniejszości europejskiej. Po piątym etapie poszerzania granic UE, w 2007 roku transgraniczna mobilność Romów stała się poważnym wyzwaniem dla wszystkich państw członkowskich.

Termin: 28 stycznia 2015 r. (środa), godz. 18.00

Miejsce: CeBaM, Collegium Chemicum UAM, ul. Grunwaldzka 6, II piętro, pokój 253.

Migracja zawsze skłania do przemyśleń na temat własnych związków zarówno z krajem przyjmującym, jak i z krajem pochodzenia. Dotyczy to także potomków imigrantów, choć sami nie są już imigrantami, a ich życie codzienne, nauka i praca od dzieciństwa związane są ze społeczeństwem, w którym przed laty osiedlili się ich rodzice.

Centrum Badań Migracyjnych UAM zaprasza na spotkanie organizacyjne 13 stycznia 2015 w godz. 10.00-11.30, które odbędzie się w nowej siedzibie CeBaM: Collegium Chemicum, ul. Grunwaldzka 6, pokój 253.
W programie krótkie przedstawienie obecnie realizowanych działań (projekt AMIGA i Migrant Info Point), omówienie zaplanowanych projektów oraz dyskusja nad dalszymi działaniami CeBaM.
Zapraszamy wszystkich członków CeBaM oraz osoby zainteresowane!

Centrum Badań Migracyjnych UAM oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej zapraszają na wykład dr hab. Dariusza Niedźwiedzkiego pt. Czy warto wracać? Kulturowe, psycho-społeczne i ekonomiczne uwarunkowania migracji powrotnych w Polsce lokalnej.

Termin: 27 listopada 2014 (czwartek), godz. 17.00

Miejsce: Collegium Historicum, sala J.Burszty

Centrum Badań Migracyjnych UAM organizuje polsko-niemieckie spotkanie konferencyjne w ramach projektu AMIGA, które odbędzie się w dniach 17 – 19 września 2014 roku  w Poznaniu. W trakcie spotkania zespoły z obu partnerskich miast - Poznania i Monachium - wymienią się doświadczeniami z działań przeprowadzonych do tej pory w ramach AMIGI i omówią kolejne etapy prac: na poziomie lokalnym i ponadnarodowym.

 Program

Oferta Centrum Badań Migracyjnych UAM (CeBaM) na organizację konferencji International Association for the Study of Forced Migration (IASFM) została przyjęta na konferencji w Bogocie. Konferencja w Poznaniu odbędzie się w lipcu 2016 r. Więcej: iasfm.org Koordynator: dr Izabella Main

 

CeBaM UAM zaprasza na wykład gościnny Julii Wojnowskiej-Radzińskiej (Wydział Prawa i Administracji UAM, Katedra Prawa Konstytucyjnego) pt. 

Standardy stosowane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w odniesieniu do wydalania cudzoziemców chorych na AIDS.

 

Miejsce: Collegium Historicum, s. 514

Termin: 16.06.2014, godz. 10:30

 amiga-logo-ang         Informator AMIGA – maj 2014

amiga-logo-angZapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z aktualnymi informacjami na temat działań zrealizowanych do tej pory w ramach projektu AMIGA

 

dom-plakat-620

 

MIP logo-1

 

Migrant Info Point – punkt informacyjno-doradczy dla imigrantów w Poznaniu


Od czerwca bieżącego roku w ramach działalności Centrum Badań Migracyjnych UAM realizowany jest projekt Aktywni migranci na lokalnym rynku pracy. Projekt współpracy polsko-niemieckiej (AMIGA). Jednym z jego głównych zamysłów jest zapewnienie imigrantom lepszego dostępu do informacji niezbędnych do funkcjonowania na terenie Polski i Poznania.

POKL EFS     RAW

W dniach 17-18.06 odbyło się w Poznaniu polsko-niemieckie spotkanie inaugurujące projekt AMIGA. Uczestnicy, wśród których obecni byli przedstawiciele różnych instytucji z Poznania i Monachium, dyskutowali o sytuacji migrantów w obu partnerskich miastach i krajach, działaniach realizowanych przez miasta, a także planowanych formach współpracy.

The Working Group on the Future of Democracy pod patronatem Austrian Research Association zaprasza na 3 badawczą konferencję. Konferencja odbędzie się 14/15 listopada 2013 w Wiedniu.

Tematyka: Migracja, integracja i demokracja

Program konferencji oraz call for papers można znaleźć tutaj

W dniu 17 stycznia 2013 r. w Lahti Finlandii odbyła się międzynarodowa konferencja INTERNATIONAL RECRUITING - CHALLENGES AND SOLUTIONS (Międzynarodowa rekrutacja: wyzwania i rozwiązania).  Konferencja została zorganizowana przez University of Helsinki, Palmenia Centre for Continuing Education, Lahti jako końcowe wydarzanie trzyletniego projektu REKRY-AMARE, w którym CeBaM pełni rolę polskiego partnera. Dr Magdalena Ziółek-Skrzypczak oraz mgr Patricia Krolik z CeBaM przedstawiły podczas konferencji wyzwania współczesnych procesów migracyjnych i integracyjnych w Polsce oraz role CeBaM w rozwoju najnowszych badań i  projektów dotyczących migracji.

http://ec.europa.eu/immigration/tab1.do?subSec=43&language=7$en