logo wersja-podstawowa granat 1

 

 IEiAK CEBAM

 

 MIP logo-1 

 

IASFM

Aktualności

Centrum Badań Migracyjnych UAM oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej zapraszają na wykład dr hab. Dariusza Niedźwiedzkiego pt. Czy warto wracać? Kulturowe, psycho-społeczne i ekonomiczne uwarunkowania migracji powrotnych w Polsce lokalnej.

Termin: 27 listopada 2014 (czwartek), godz. 17.00

Miejsce: Collegium Historicum, sala J.Burszty

Centrum Badań Migracyjnych UAM organizuje polsko-niemieckie spotkanie konferencyjne w ramach projektu AMIGA, które odbędzie się w dniach 17 – 19 września 2014 roku  w Poznaniu. W trakcie spotkania zespoły z obu partnerskich miast - Poznania i Monachium - wymienią się doświadczeniami z działań przeprowadzonych do tej pory w ramach AMIGI i omówią kolejne etapy prac: na poziomie lokalnym i ponadnarodowym.

 Program

Oferta Centrum Badań Migracyjnych UAM (CeBaM) na organizację konferencji International Association for the Study of Forced Migration (IASFM) została przyjęta na konferencji w Bogocie. Konferencja w Poznaniu odbędzie się w lipcu 2016 r. Więcej: iasfm.org Koordynator: dr Izabella Main

 

CeBaM UAM zaprasza na wykład gościnny Julii Wojnowskiej-Radzińskiej (Wydział Prawa i Administracji UAM, Katedra Prawa Konstytucyjnego) pt. 

Standardy stosowane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w odniesieniu do wydalania cudzoziemców chorych na AIDS.

 

Miejsce: Collegium Historicum, s. 514

Termin: 16.06.2014, godz. 10:30

 amiga-logo-ang         Informator AMIGA – maj 2014

amiga-logo-angZapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z aktualnymi informacjami na temat działań zrealizowanych do tej pory w ramach projektu AMIGA

 

dom-plakat-620

 

MIP logo-1

 

Migrant Info Point – punkt informacyjno-doradczy dla imigrantów w Poznaniu


Od czerwca bieżącego roku w ramach działalności Centrum Badań Migracyjnych UAM realizowany jest projekt Aktywni migranci na lokalnym rynku pracy. Projekt współpracy polsko-niemieckiej (AMIGA). Jednym z jego głównych zamysłów jest zapewnienie imigrantom lepszego dostępu do informacji niezbędnych do funkcjonowania na terenie Polski i Poznania.

POKL EFS     RAW

W dniach 17-18.06 odbyło się w Poznaniu polsko-niemieckie spotkanie inaugurujące projekt AMIGA. Uczestnicy, wśród których obecni byli przedstawiciele różnych instytucji z Poznania i Monachium, dyskutowali o sytuacji migrantów w obu partnerskich miastach i krajach, działaniach realizowanych przez miasta, a także planowanych formach współpracy.

The Working Group on the Future of Democracy pod patronatem Austrian Research Association zaprasza na 3 badawczą konferencję. Konferencja odbędzie się 14/15 listopada 2013 w Wiedniu.

Tematyka: Migracja, integracja i demokracja

Program konferencji oraz call for papers można znaleźć tutaj

W dniu 17 stycznia 2013 r. w Lahti Finlandii odbyła się międzynarodowa konferencja INTERNATIONAL RECRUITING - CHALLENGES AND SOLUTIONS (Międzynarodowa rekrutacja: wyzwania i rozwiązania).  Konferencja została zorganizowana przez University of Helsinki, Palmenia Centre for Continuing Education, Lahti jako końcowe wydarzanie trzyletniego projektu REKRY-AMARE, w którym CeBaM pełni rolę polskiego partnera. Dr Magdalena Ziółek-Skrzypczak oraz mgr Patricia Krolik z CeBaM przedstawiły podczas konferencji wyzwania współczesnych procesów migracyjnych i integracyjnych w Polsce oraz role CeBaM w rozwoju najnowszych badań i  projektów dotyczących migracji.

http://ec.europa.eu/immigration/tab1.do?subSec=43&language=7$en