logo wersja-podstawowa granat 1

 

 IEiAK CEBAM

 

 MIP logo-1 

 

IASFM

Aktualności

Centrum Badań Migracyjnych i Migrant Info Point zapraszają na  MIĘDZYNARODOWY PIKNIK, któremu towarzyszyć będzie finał kampanii „Wspólnie tworzymy jeden Poznań”.

„Wspólny Poznań”  to inicjatywa Centrum Badań Migracyjnych UAM realizowana wraz  z Urzędem Miasta Poznania (www.wspolny.poznan.pl).
Do udziału w pierwszej części kampanii zaprosiliśmy 20 osób. Wybrane fotografie wraz  z podstawowymi informacjami na temat różnorodności mieszkańców Poznania można było obejrzeć w lipcu na plakatach wiszących na ulicach Poznania, a od 16 października  prezentowane są na Dziedzińcu Urzędu Miasta na pl. Kolegiackim.

które odbyło się 15 października, w dniu solidarności z uchodźcami. Gościem był prof. Bassam Aouil, psycholog, Syryjczyk, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Terapeutyczne

15 października ogłoszono dniem solidarności z uchodźcami. Z tej okazji Centrum Badań Migracyjnych UAM zaprasza na spotkanie, na którym gościem będzie prof. Bassam Aouil, psycholog, Syryjczyk, bydgoszczanin, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego, członek demokratycznej opozycji syryjskiej. Wydarzenie rozpocznie cykl spotkań poświęconych tematyce uchodźczej i migracyjnej organizowanych przez Centrum Badań Migracyjnych.

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, na swym 91 Walnym Zjeździe, odbywającym się z okazji jubileuszu 120-lecia działalności we Lwowie, mieście założenia, pragnie wyrazić stanowisko w kwestii będącej od początku przedmiotem poczynań badawczych i oświatowych jego członków – relacji między ludźmi. Dekady naszej działalności i doświadczeń nakazują nam zabranie zdecydowanego głosu w tej sprawie.
W swej historii społeczeństwa regionu były prześladowane, a jednostki cierpiały lub traciły życie z powodu wcielonej w praktyce ideologii dyskryminacji grup ludzkich i nietolerancji.

Polsko, twój opór przed uchodźcami jest żenujący!

Uciekinierzy z Bliskiego Wschodu, w szczególności z Syrii, i niektórych krajów afrykańskich, to gorący temat w dzisiejszych debatach publicznych. Cierpiący uchodźcy, to autentyczny problem. Tonący w Morzu Śródziemnym nieszczęśnicy są ciosem pośrednio wymierzonym w wartości wyznawane przez nas Europejczyków, mieniących się wynalazcami i obrońcami praw ludzkich. Ogrom gehenny, którą przechodzą uchodzący z piekła terroru widać właściwie w każdym przekazie medialnym, którego tragizm znamy przecież z naszej nieodległej historii – zburzone miasta, okrutni prześladowcy, ucieczka przed nieludzką opresją.

On May 21, 2015 in the Munich City Hall the transnational conference took place under the banner:

Strategies for the integration of migrants in the labor market. The meeting concluded the two year Polish-German cooperation project Active MIGrAnts in the Local Labor Market (AMIGA). The event was organized by German project partner the Department of Labor and Economic Development, the City of Munich (RAW) in cooperation with Polish partner the Centre for Migration Studies (CeBaM) at the Adam Mickiewicz University in Poznań.

Termin: 13 maja 2015 r. (środa), godz. 18.00

Miejsce: CeBaM, Collegium Chemicum UAM, ul. Grunwaldzka 6, II piętro, pokój 253.

Wystąpienie jest prezentacją wycinka badań dotyczących migracyjnej perspektywy podmiotu mikro. Ważkim zagadnieniem stało się poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące wielu aspektów migracyjnej biografii - od motywów skłaniających do emigracji zarobkowej po te, decydujące o powrocie do kraju i pozostaniu w nim, poprzez całe spektrum kwestii związanych z funkcjonowaniem w kraju emigracji - problemów dotyczących wielu płaszczyzn emigracyjnego życia.

The conference is a platform for presenting experience, results and recommendations of the transnational project AMIGA (Active MIGrAnts in the Local Labor Market).

Therefore, the project partners from Poznań and Munich will inform about locally developed and implemented strategies for the integration of (qualified) migrants in the labor market.

Centrum Badań Migracyjnych UAM zaprasza na spotkanie i dyskusję poświęconą książce pt. „The Right of an Alien to be Protected against Arbitrary Expulsion in International Law”, autorstwa dr Julii Wojnowskiej-Radzińskiej z Katedry Prawa Konstytucyjnego UAM

Termin: 15 kwietnia 2015 r. (środa), godz. 18.00
Miejsce: CeBaM, Collegium Chemicum UAM, ul. Grunwaldzka 6, II piętro, pokój 253.

Termin: 18 marca 2015 r. (środa), godz. 18.00
Miejsce: CeBaM, Collegium Chemicum UAM, ul. Grunwaldzka 6, II piętro, pokój 253.
 
Deportacja ośmiu tysięcy Romów z Francji w 2010 roku spotkała się z ostrą krytyką Unii Europejskiej, wywołując gorącą debatę na temat wykluczenia największej etnicznej mniejszości europejskiej. Po piątym etapie poszerzania granic UE, w 2007 roku transgraniczna mobilność Romów stała się poważnym wyzwaniem dla wszystkich państw członkowskich.

Termin: 28 stycznia 2015 r. (środa), godz. 18.00

Miejsce: CeBaM, Collegium Chemicum UAM, ul. Grunwaldzka 6, II piętro, pokój 253.

Migracja zawsze skłania do przemyśleń na temat własnych związków zarówno z krajem przyjmującym, jak i z krajem pochodzenia. Dotyczy to także potomków imigrantów, choć sami nie są już imigrantami, a ich życie codzienne, nauka i praca od dzieciństwa związane są ze społeczeństwem, w którym przed laty osiedlili się ich rodzice.

Centrum Badań Migracyjnych UAM zaprasza na spotkanie organizacyjne 13 stycznia 2015 w godz. 10.00-11.30, które odbędzie się w nowej siedzibie CeBaM: Collegium Chemicum, ul. Grunwaldzka 6, pokój 253.
W programie krótkie przedstawienie obecnie realizowanych działań (projekt AMIGA i Migrant Info Point), omówienie zaplanowanych projektów oraz dyskusja nad dalszymi działaniami CeBaM.
Zapraszamy wszystkich członków CeBaM oraz osoby zainteresowane!

Centrum Badań Migracyjnych UAM oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej zapraszają na wykład dr hab. Dariusza Niedźwiedzkiego pt. Czy warto wracać? Kulturowe, psycho-społeczne i ekonomiczne uwarunkowania migracji powrotnych w Polsce lokalnej.

Termin: 27 listopada 2014 (czwartek), godz. 17.00

Miejsce: Collegium Historicum, sala J.Burszty

Centrum Badań Migracyjnych UAM organizuje polsko-niemieckie spotkanie konferencyjne w ramach projektu AMIGA, które odbędzie się w dniach 17 – 19 września 2014 roku  w Poznaniu. W trakcie spotkania zespoły z obu partnerskich miast - Poznania i Monachium - wymienią się doświadczeniami z działań przeprowadzonych do tej pory w ramach AMIGI i omówią kolejne etapy prac: na poziomie lokalnym i ponadnarodowym.

 Program

Oferta Centrum Badań Migracyjnych UAM (CeBaM) na organizację konferencji International Association for the Study of Forced Migration (IASFM) została przyjęta na konferencji w Bogocie. Konferencja w Poznaniu odbędzie się w lipcu 2016 r. Więcej: iasfm.org Koordynator: dr Izabella Main

 

CeBaM UAM zaprasza na wykład gościnny Julii Wojnowskiej-Radzińskiej (Wydział Prawa i Administracji UAM, Katedra Prawa Konstytucyjnego) pt. 

Standardy stosowane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w odniesieniu do wydalania cudzoziemców chorych na AIDS.

 

Miejsce: Collegium Historicum, s. 514

Termin: 16.06.2014, godz. 10:30

 amiga-logo-ang         Informator AMIGA – maj 2014

amiga-logo-angZapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z aktualnymi informacjami na temat działań zrealizowanych do tej pory w ramach projektu AMIGA

 

dom-plakat-620

 

MIP logo-1

 

Migrant Info Point – punkt informacyjno-doradczy dla imigrantów w Poznaniu


Od czerwca bieżącego roku w ramach działalności Centrum Badań Migracyjnych UAM realizowany jest projekt Aktywni migranci na lokalnym rynku pracy. Projekt współpracy polsko-niemieckiej (AMIGA). Jednym z jego głównych zamysłów jest zapewnienie imigrantom lepszego dostępu do informacji niezbędnych do funkcjonowania na terenie Polski i Poznania.

POKL EFS     RAW

W dniach 17-18.06 odbyło się w Poznaniu polsko-niemieckie spotkanie inaugurujące projekt AMIGA. Uczestnicy, wśród których obecni byli przedstawiciele różnych instytucji z Poznania i Monachium, dyskutowali o sytuacji migrantów w obu partnerskich miastach i krajach, działaniach realizowanych przez miasta, a także planowanych formach współpracy.

The Working Group on the Future of Democracy pod patronatem Austrian Research Association zaprasza na 3 badawczą konferencję. Konferencja odbędzie się 14/15 listopada 2013 w Wiedniu.

Tematyka: Migracja, integracja i demokracja

Program konferencji oraz call for papers można znaleźć tutaj

W dniu 17 stycznia 2013 r. w Lahti Finlandii odbyła się międzynarodowa konferencja INTERNATIONAL RECRUITING - CHALLENGES AND SOLUTIONS (Międzynarodowa rekrutacja: wyzwania i rozwiązania).  Konferencja została zorganizowana przez University of Helsinki, Palmenia Centre for Continuing Education, Lahti jako końcowe wydarzanie trzyletniego projektu REKRY-AMARE, w którym CeBaM pełni rolę polskiego partnera. Dr Magdalena Ziółek-Skrzypczak oraz mgr Patricia Krolik z CeBaM przedstawiły podczas konferencji wyzwania współczesnych procesów migracyjnych i integracyjnych w Polsce oraz role CeBaM w rozwoju najnowszych badań i  projektów dotyczących migracji.

http://ec.europa.eu/immigration/tab1.do?subSec=43&language=7$en